Supermarked for havarerte varepartier

– Bærekraft i praksis –
Siden 1972

Våre områder

Skadepartier

Vårt «DNA» er å ta vare på verdier som ellers ville gått tapt. Vi kjøper brannskader, røykskader, vannskader, trailervelt og lignende.

Overskuddspartier

Alle som driver med innkjøp eller produksjon vet at man noen ganger brenner inne med varer. Vi kjøper alle typer av overskuddsvarer.

Produksjonsfeil

Vi kjøper alle typer feilproduksjoner (feil på etikett, feil emballasje, feil innhold, feil farge, feil vekt, feil blanding osv).

Konkurspartier

Vi kjøper store og små konkursbo. Det være seg nettbutikker, vanlige butikker, butikkjeder, grossister og produsenter.

Bærekraft i over et halvt århundre

Vi er åpne for å være nytenkende også i forhold til forretningsmodeller og kommersielle forhold, som sikrer langsiktighet gjennom økonomisk bærekraftige løsninger for alle involverte parter.