Havaristen

Om oss

"Annerledesbutikken" som setter pris og miljø i førersetet.

Havaristens historie begynner så langt tilbake som i 1971, da et skip lastet med appelsiner ble hevet opp fra havets bunn. Selve skipet ble solgt til metallverdi, men det var lasten som fanget interessen til den unge gründeren Fredrik Michelsen. Appelsinene om bord det havarerte skipet ble transportert til et saftpresseri, og siden solgt videre som juice. Michelsen var såpass fascinert av denne handelen at han tok med seg ideen om å gjenvinne og videreselge skadde varepartier hjem til Norge.

En pioner innen bærekraftig handel

Tilbake i Norge begynte Michelsen å inkorporere dette konseptet i driften til hans nystartede selskap, Miko AS, og 15 år senere, i 1986 ble denne delen av virksomheten skilt ut i et eget selskap – Miko Trading. Året etter åpnet det første utsalgsstedet under navnet Havaristen, oppkalt etter hendelsen som startet det hele, i lokalene til Brødrene London på Økern. Det skulle riktignok vise seg å bli en utfordrende oppgave å få dreis på salget – det var tross alt fremdeles et par tiår til begreper som bærekraft, gjenbruk og sirkulærøkonomi ble allemannseie.

Etter begrenset suksess på Økern, flyttet Havaristen til Ytre Enebakk i 1992. Her skulle vi endelig lykkes med vårt mål om å selge varer som var foredlet og restaurert direkte til sluttforbrukere, og samtidig bli bedre på å håndtere mindre partier på en rasjonell og miljøriktig måte. Vi ble raskt kjent som “den litt rare butikken” der du kunne finne både det ene og det andre – og gjøre røverkjøp på alt mulig rart. Fellesnevneren for alt vi solgte var særdeles lave priser på varer som ellers ville bli destruert eller forsvinne inn i glemselen på andre måter. Og den dag i dag er det nettopp slike varer som er kjernen i alt vi gjør.

Fra feilproduksjoner til konkursbo

Tilbake på 70- og 80-tallet var det ingen som drev med det Miko Trading og Havaristen gjorde, og selv om vi de seneste årene har ønsket flere konkurrenter velkommen i vårt marked, er vi fremdeles unike i vår erfaring og kompetanse når det kommer til kommersialisering av skadde varepartier. Og det er en kompetanse vi vil fortsette å bygge videre på.

I dag, over 50 år etter at et lass med appelsiner fant veien fra havets bunn og tilbake på land, holder Havaristen fremdeles til i Ytre Enebakk. Her har vi blitt et fast besøkssted både for lokalmiljøet og folk som kommer langveisfra for å dra på skattejakt i vårt nå 3000 m² store varehus. I 2017 lanserte vi også vår nye nettbutikk, for å gi de av kundene våre som bor litt lenger unna muligheten til å gjøre lukrative kupp hjemmefra.

Samtidig pleier vi de tette båndene vi har fått til lokalmiljøet i Enebakk. Vi er ikke bare et utsalgssted, men også en arbeidsplass og en integrert del av dette flotte samfunnet. Gjennom avtaler med NAV har vi blant annet fått muligheten til å gi jobbtrening og arbeidserfaring til mennesker som har falt litt utenfor – uten at det egentlig er noen god grunn til det. På den måten bidrar vi også med noe tilbake til stedet som har hjulpet oss å vokse frem som den bedriften og det varehuset vi er i dag.

BÆREKRAFT

Våre områder

Skadepartier

Vårt «DNA» er å ta vare på verdier som ellers ville gått tapt. Vi kjøper brannskader, røykskader, vannskader, trailervelt og lignende.

Overskudds-partier

Alle som driver med innkjøp eller produksjon vet at man noen ganger brenner inne med varer. Vi kjøper alle typer av overskuddsvarer.

Produksjonsfeil

Vi kjøper alle typer feilproduksjoner (feil på etikett, feil emballasje, feil innhold, feil farge, feil vekt, feil blanding osv).

Konkurspartier

Vi kjøper store og små konkursbo. Det være seg nettbutikker, vanlige butikker, butikkjeder, grossister og produsenter.

Populære produkter