Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Havaristen samler inn og bruker personopplysninger.

Havaristen, ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsiden vår (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Havaristen sine behandlinger av personopplysninger på https://havaristen.no, med mindre annet er oppgitt under.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Adjoy AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på denne nettsiden.

Adjoy AS er også leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Adjoy AS. For mer informasjon om hvordan Adjoy AS lagrer data, se deres personvernerklæring.

Det er kun Havaristen og Adjoy AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Databehandleravtaler mellom Havaristen og Adjoy AS regulerer hvilken informasjon partene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Havaristen samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på https://havaristen.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilken nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Hvordan cookies brukes

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk).
Mer informasjon om dette finner du i vår Cookie Policy

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyene Havaristen benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Havaristen har kommersielle avtaler med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Havaristen skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Havaristen verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som vi selv benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom Havaristen og verktøyleverandører.

Følgende verktøy benyttes:

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Søk

Havaristen lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Havaristen, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, Kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.

Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen. Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

E-post og telefon

Havaristen benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Daglig leder har ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter medarbeidere i Havaristen e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, med mindre innringer er oppført som kontaktperson til en av våre kunder eller en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak. Da vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres i vårt CRM system. Grunnlaget for dette er at vi skal kunne ha oversikt over kommunikasjonen med våre kunder og enkeltsaker knyttet til en av våre tjenester. 

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Alle ansatte hos Havaristen må ha gitt samtykke før følgende (se punktene nedenfor) publiseres på nettsiden eller via et nettsamfunn: (Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram og Google Business Profile).

Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.

Utenom disse, kan opplysninger som er knyttet til arbeidsforholdet, slik som for eksempel navn, ansvarsområde, internt telefonnummer og e-postadresse publiseres på bedriftens nettside og nettsamfunn uten samtykke fra ansatte.

Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjemaer på denne nettsiden: https://havaristen.no

Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Havaristen har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Havaristen har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Kontaktinformasjon